ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ПРЕДМЕТ И БРОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈА РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА СТАТУС

Јавна набавка мале вредности - Авионски превоз путника - ЈНМВ 7/2019

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закључењу уговора
Уговор - 27.09.2019.

11.09.2019. до 12 часова
Активна

Јавна набавка велике вредности - Набавка рачунара - ЈНВВ 1/2019

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измењена конкурсна документација
Одговор на захтев - 7.08.2019.
Измењена конкурсна документација
Одговор на захтев - 23.08.2019.
Измењена конкурсна документација
Одговор на захтев - 27.08.2019.
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка

04.09.2019. до 13.30 часова
Обустављена

Јавна набавка мале вредности - Смештај и исхрана КупаМГ - ЈНМВ 6/2019

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

31.05.2019. до 12 часова
Завршена

Јавна набавка мале вредности - Аутобуски превоз и смештај - ЈНМВ 5/2019

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

16.04.2019. до 12 часова
Завршена

Јавна набавка мале вредности - Аутобуски превоз и смештај - ЈНМВ 4/2019

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

1.04.2019. до 13 часова
Завршена

Јавна набавка мале вредности - Aвионски превоз путника - ЈНМВ 3/2019

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

26.02.2019. до 12 часова
Завршена

Јавна набавка мале вредности - Aвионски превоз путника - ЈНМВ 2/2019

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора - 14.02.2019.
Обавештење о обустави поступка - 27.02.2019.

12.02.2019. до 12 часова
Завршена

Јавна набавка мале вредности - Друмски превоз и смештај ученика - ЈНМВ бр. 1/2019

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Позив за подношење понуде - измена
Конкурсна документација - измена
Питање и одговор - 30.01.2019.
Одлука о додели уговора - 11.02.2019. Обавештење о закљученом уговору - 25.02.2019.

07.02.2019. до 12 часова
Завршена

Јавна набавка мале вредности - Авионски превоз - ЈНМВ бр. 6/2018

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора - 10.12.2018.
Обавештење о закљученом уговору - 25.12.2018.

07.12.2018. до 12.30 часова
Завршена

Јавна набавка мале вредности - услуге превоза - ЈНМВ бр. 5/2018

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора -12.10.2018.
Обавештење у закљученом уговору-16.10.2018.

11.10.2018. до 12 часова
Завршена

Јавна набавка мале вредности - услуге превоза - ЈНМВ бр. 4/2018

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора-1.10.2018.
Обавештење о закљученом уговору - 10.10.2018.

27.09.2018. до 12 часова
Завршена

Јавна набавка добара - рачунари - ЈНВВ бр. 1/2018

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Одговор на захтев за додатним информацијама
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење документације
Одговор на захтев за додатним информацијама
Одлука о додели уговора

17.09.2018. до 10.30 часова
Завршена

Јавна набавка мале вредности ЈНМВ бр. 3/2018 - Смештај и исхрана ученика

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора - 16.03.2018.
Обавештење о закљученом уговору

15.03.2018. до 12 часова
Завршена

Јавна набавка мале вредности ЈНМВ бр. 2/2018 - Друмски превоз и смештај ученика на државним такмичењима

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Измена бр. 1 - Позив на понуду -19.02.
Измена бр. 1 - Конкурсна документација - 19.02.
Одлука о додели уговора - 28.02.2018.
Обавештење о закљученом уговору - 13.03.2018.

27.02.2018. до 12 часова
Завршена

Јавна набавка мале вредности ЈНМВ бр. 1/2018 - Авионски превоз путника

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора - 12.02.2018.
Уговор за партију 1 - 26.02.2018.
Уговор за партију 2 - 26.02.2018.

09.02.2018. до 12 часова
Завршена

Јавна набавка мале вредности ЈНМВ бр. 6/2017 - Авионски превоз путника

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора - 7.12.2017.
Обавештење о закљученом уговору - 18.12.2017.
Уговор - 18.12.2017.

06.12.2017. до 13.30 часова
Завршена

Јавна набавка мале вредности ЈНМВ бр. 5/2017 - Авионски превоз путника

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора - 5.10.2017.
Обавештење о закљученом уговору - 20.10.2017.

05.10.2017. до 12 часова
Завршена

Јавна набавка мале вредности ЈНМВ бр. 4/2017 - Авионски превоз путника

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора - 18.09.2017.

14.09.2017. до 12 часова
Завршена

Јавна набавка мале вредности ЈНМВ бр. 3/2017 - Аутобуски превоз путника и услуге

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора - 19.06.2017.
Обавештење о закљученом уговору - 4.07.2017.

15.06.2017. до 12 часова
Завршена

Јавна набавка мале вредности ЈНМВ бр. 2/2017 - услуга превоза на међународна так.

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора - 12.05.2017.
Обавештење о закљученом уговору - 25.05.2017.
Уговор о пружању услуге превоза

11.05.2017. до 12 часова
Завршена

Јавна набавка мале вредности ЈНМВ бр. 1/2017 - услуга превоза на међународна так.

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Позив на понуду - измена 13.02.2017.
Конкурсна документација - измена бр.1 - 13.02.2017.
Одлука о додели уговора - 23.02.2017.
Обавештење о закљученом уговору - 08.03.2017.

17.02.2017. до 12 часова
Завршена

Јавна набавка мале вредности ЈНМВ бр. 4/2016 - Авионски превоз путника

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора - 30.11.2016.
Обавештење о закљученом уговору - 8.12.2016.
Уговор о авиопревозу - 8.12.2016.

30.11.2016. до 12 часова
Завршена

Јавна набавка мале вредности ЈНМВ бр. 3/2016 - Авионски превоз путника

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора - 13.10.2016.
Обавештење о закљученом уговору - 14.10.2016.
Уговор за путовање у Москву

11.10.2016. до 12 часова
Завршена

Јавна набавка мале вредности ЈНМВ бр. 2/2016 - Услуге редовног авиопревоза

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора - 29.09.2016.
Обавештење о закљученом уговору - 4.10.2016.
Уговор за партију 1 - 4.10.2016.
Уговор за партију 2 - 4.10.2016.
Уговор за путовање у Букурешт
Уговор за путовање у Перм

28.09.2016. до 12 часова
Завршена

Јавна набавка мале вредности ЈНМВ бр. 1/2016 - Услуга превоза до 4 путника на међ. такмичење

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора - 24.02.2016.
Oбавештење о закљученом уговору - 04.03.2016.
Уговор

22.02.2016. до 12 часова
Завршена

Јавна набавка мале вредности ЈНМВ бр. 2/2015 - Услуга авионског превоза путника

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора ЈНМВ бр. 2/2015
Одлука о измени одлуке о додели уговора ЈНМВ бр. 2/2015
Уговор
Обавештење о закљученом уговору

04.12.2015. до 12 часова
Завршена

Јавна набавка мале вредности ЈНМВ бр. 1/2015 - Услуга авиопревоза ученика и професора на међународна такмичења

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора ЈНМВ бр. 1/2015
Обавештење о закљученом уговору
Уговор - Перм
Уговор - Букурешт

11.09.2015.  до 12 часова
Завршена

Јавна набавка мале вредности - Услуга авио превоза на међународно такмичење у Казахстан

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација

13.11.2014. до 12 часова
Завршена

Јавна набавка мале вредности - Услуга превоза ученика МГ на међународна такмичења из математике и информатике

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору

18.12.2013. до 12 часова
Завршена

Јавна набавка мале вредности - Услуга припреме ученика МГ за међународна такмичења из математике и информатике

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору

20.11.2013. до 12 часова
Завршена

© 2019 АЛМАГИ - Алумни Математичке Гимназије. Сва права задржана.