Навигација

Златни донатори

Златни донатори у 2023. години

Телеком Србија а.д. (В-донатор)

Златни донатори у 2022. години

Телеком Србија а.д. (В-донатор)

Златни донатори у 2020. години

Никола Спасојевић (матурирао 2010)

13. jul-Plantaže a.d. Podgorica

Златни донатори у 2019. години

Министарство трговине, туризма и телекомуникација

Back to top