Навигација

Политика приватности

 

Портал Фондације АЛМАГИ https://almagi.mg.edu.rs/ (у даљем тексту: Портал) поштује вашу приватност и посвећен је заштити података о личности које нам доставите. Желели бисмо да вас упознамо са следећим принципима на којима почива наша политика приватности.

Уводнe одредбе

У складу са Уредбом (ЕУ) 2016/679 Европског парламента и већа од 27. априла 2016. о заштити појединаца у вези с обрадом личних података и о слободном кретању таквих података те о стављању у пуној примени од дана 25. маја 2018. године у свим земљама, као и Закону о заштити података (Службени гласник РС бр. 87/2018), односно у складу са правним оквиру заштите личних података у Републици Србији и Европској унији, Фондација Алмаги, са седиштем у Београду, Краљице Наталије 37, обрађује личне податке потребне бивших ученика Математичке гимназије у циљу праћења евиденције и успостављања контакта са бившим ученицима.

Политика о заштити података уједно упознаје кориснике услуга с њиховим правима у прикупљању и даљој обради личних података, све у сврху заштите њихове приватности у ширем смислу.

Политика о заштити података темељи се на следећим начелима обраде личних података: начелу законитости, транспарентности и најбоље праксе, начелу ограничене обраде и смањењу количине података, начелу тачности и потпуности личних података, начелу целовитости и поверљивости података, начелу одговорности, начелу поверења и поштене обраде, начелу опортуности (сврхе обраде), начелу обраде у неименованом (анонимизираном) облику.

За обраду личних података одговорна је Фондација Алмаги.

Политика заштите података о личности

Зајемчена је заштита података о личности. Прикупљање, држање, обрада и коришћење података о личности врше се у складу са Законом о заштити података о личности ("Службени гласник РС", бр. 87/2018). Подаци о личности се неће користити изван сврхе за коју су прикупљени, осим за потребе вођења судског поступка или заштите безбедности Републике Србије, на начин предвиђен законом. Предузете су све потребне мере заштите података, у складу са утврђеним стандардима и поступцима, а које су потребне да би се подаци заштитили од губитка, уништења, недопуштеног приступа, промене, објављивања и сваке друге злоупотребе.

Прикупљене информације не дају се на увид, нити се размењују, с другим организацијама које су изван система припреме и уређивања Портала, осим у случајевима предвиђеним законом. Подаци се неће користити у сврхе које нису у складу са законом нити на било који други начин који би могао да буде штетан по Вас укључујићи и нарушавање ваше приватности.

Лице има право да опозове податаке које је дао у складу са Законом о заштити података о личности.

Начин прикупљања и врсте података који се прикупљају

Личне податке прикупљамо путем онлајн формулара који добровољно попуњавају сами корисници (бивши ученици Математичке гимназије) на Порталу искључиво како бисмо имали информацију где се сада налазе бивши ученици МГ, шта раде и како би Фондација Алмаги могла контактирати бивше ученике МГ.

Достављају се следећи подаци:

 • Име и презиме бившег ученника
 • Е-пошта
 • Година рођења
 • Контакт телефон
 • Адреса
 • Град пребивалишта
 • Држава пребивалишта
 • Завршени факултет
 • Смер на факултету
 • Занимање
 • Титула
 • Фирма у којој је запослен/а
 • Радно место
 • Година матурирања
 • Смер
 • Одељење у МГ
 • Разредни старешина

Такође прикупљамо податке о коришћењу Портала (cookies - колачић) и друге техничке податке који нису личне природе, а који нам омогућавају да учинимо ваше посете Порталу лакшим, ефикаснијим и исплативијим тако што вам пружамо кориснички прилагођен приступ и препознајемо вас када се вратите на Портал.

Колачић је мали фајл са подацима који се преноси са Портала на хард диск вашег компјутера. Портал шаље колачић кад га посећујете. Колачић не може да чита личне податке са вашег хард диска или да чита фајлове колачића које су створили други сајтови. Податке које колачић може да садржи су само они које сте сами доставили. Прихватање колачића који се користе на Порталу нам омогућава да добијемо информације о вашим претраживачким навикама, које можемо користити како би персонизовали ваше деловање и установили моделе кретања корисника. Ово чинимо у циљу утврђивања корисности информација са Потала за кориснике и ради установљења ефикасности нашег навигационог система у помагању корисницима да дођу до тих информација.

Колачићи се по правилу класификују као колачићи "сесије" или "трајни" колачићи. Колачићи сесије се не задржавају на вашем рачунару након што сте затворили претраживач. Трајни колачићи се задржавају на вашем рачунару док их не избришете или док им не истекне рок трајања.

Kорисник има могућност прихваћања или одбијања "колачића" путем поставки интернет браузера. Искључивањем и/или блокирањем спремања колачића корисник и даље може прегледавати странице Портала. Међутим, постоји могућност да да ће време потребно за приступ појединим функцијама Портала бити дуже од уобичајеног.

Где се лични подаци чувају и временско трајање чувања и обраде личних података

Подаци који се уносе попуњавањем онлајн формуларом налазе се на серверу провајдера (Рачунски центар ЕТФ-а) на којем се налази и Портал. Подаци који се налазе на серверу чувају се трајно. За њихову безбедност одговоран је провајдер на чијем серверу се налазе.

Податке са сервера преузима Фондација Алмаги у име и за рачун Математичке гимназије (која је оснивач Фондације Алмаги) и користи у сврху контактирања бивших ученика.

Право на брисање личних података

Фондација Алмаги ће извршити брисање личних података корисника у следећим случајевима:

 • када лични подаци корисника више нису нужни за испуњење сврхе обраде, односно престанком сврхе обраде;
 • када корисник повуче дозволу као правни основ за обраду података, а не постоји други правни основ за обраду података;
 • када су лични подаци незаконито обрађени.

Право на улагање приговора

Уколико се лични подаци корисника обрађују за потребе маркетинга корисник има право у сваком тренутку уложити приговор на обраду за потребе маркетинга.

Под којим условима се лични подаци прослеђују

Фондација Алмаги податке може да проследи Математичкој гимназији у циљу праћења евиденције и успостављања контакта са бившим ученицима.

Kоме се обратити

У случају било каквих питања о заштити личних података, корисници се могу обратити Фондацији Алмаги - лицу за заштиту података путем електронске поште на имејл marija.grujic@mg.edu.rs.

Сигурносне процедуре

Портал на редовној основи разматра процедуре како би се кориснички лични подаци заштитили од неауторизованог приступа, случајног губитка или уништења. Kористи се тржишни стандард (SSL технологија) како би се криптовали кориснички подаци. Kорисници треба да буду свесни да је комуникација путем интернета, у смислу имејла и веб комуникације несигурна осим у случајевима SSL криптовања. Сама природа интернета омогућава да подаци могу да пролазе кроз интернетске везе у многим земљама пре него што буду испоручени.

Фондација Алмаги има право да измени ове услове коришћења, о чему ће Kорисник бити обавештен на овој страници.

Остало

Свако коришћење Портала подложно је условима и правилима описаним на овој страници.

Ако имате питања или недоумице у вези са нашим прикупљањем, коришћењем или откривањем ваших личних података, молимо да нас контактирате на имејл адресу marija.grujic@mg.edu.rs.

Измене и допуне Политике о заштити приватности

Фондација Алмаги задржава право на измену и допуну ове Политикe у било којем тренутку, без давања било каквог посебног обавештења заинтересованим лицима. Из наведеног разлога препоручује се свим заинтересованим лицима да редовно проверавају садржај странице Портала ради информисања о ажурираном садржају ове Политике.

Back to top