Навигација

Мисија, визија, циљеви

 

 

Мисија

Промовисање и унапређење науке и образовања.


Визија

Фондација АЛМАГИ тежи ка томе да кроз свој рад пружи пример, постане узор и постави нове стандарде хуманитарног рада у оквиру унапређивања науке и образовања, а посебно у оквиру афирмације Математичке гимназије.


Циљ Фондације је:

  • Промовисање, заштита и унапређење науке и образовања
  • Афирмација угледа Математичке гимназије и унапређивање њеног развоја и стваралаштва
  • Рад на обезбеђивању квалитетних услова рада ученика и наставника
  • Опремање школе савременом опремом
  • Развој наставног подмлатка кроз стипендирање и награђивање
  • Стипендирање и награђивање талентованих ученика
  • Заједнички пројекти бивших и садашњих ученика
  • Иницирање и подстицање окупљања бивших ученика МГ
  • Организовање предавања
  • Организовање посета и сарадње са занимљивим фирмама у вези са могућим реализовањем циљева фондације.
Back to top