Навигација

Јавне набавке 2016.

ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ПРЕДМЕТ И БРОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈА РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА СТАТУС

Јавна набавка мале вредности ЈНМВ бр. 4/2016 - Авионски превоз путника

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора - 30.11.2016.
Обавештење о закљученом уговору - 8.12.2016.
Уговор о авиопревозу - 8.12.2016.

30.11.2016. до 12 часова Завршена

Јавна набавка мале вредности ЈНМВ бр. 3/2016 - Авионски превоз путника

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора - 13.10.2016.
Обавештење о закљученом уговору - 14.10.2016.
Уговор за путовање у Москву

11.10.2016. до 12 часова Завршена

Јавна набавка мале вредности ЈНМВ бр. 2/2016 - Услуге редовног авиопревоза

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора - 29.09.2016.
Обавештење о закљученом уговору - 4.10.2016.
Уговор за партију 1 - 4.10.2016.
Уговор за партију 2 - 4.10.2016.
Уговор за путовање у Букурешт
Уговор за путовање у Перм

28.09.2016. до 12 часова Завршена

Јавна набавка мале вредности ЈНМВ бр. 1/2016 - Услуга превоза до 4 путника на међ. такмичење

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора - 24.02.2016.
Oбавештење о закљученом уговору - 04.03.2016.
Уговор

22.02.2016. до 12 часова Завршена
Back to top