Навигација

Јавне набавке 2019.

ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ПРЕДМЕТ И БРОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈА РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА СТАТУС

Јавна набавка мале вредности - Друмски превоз путника - ЈНМВ 11/2019

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

27.12.2019. до 12 часова Завршена

Јавна набавка мале вредности - Авионски превоз путника - ЈНМВ 10/2019

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

20.12.2019. до 12.30 часова Завршена

Јавна набавка мале вредности - Друмски превоз путника - ЈНМВ 9/2019

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

30.10.2019. до 12 часова Завршена

Јавна набавка мале вредности - Авионски превоз путника - ЈНМВ 8/2019

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

16.10.2019. до 12 часова Завршена

Јавна набавка мале вредности - Авионски превоз путника - ЈНМВ 7/2019

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закључењу уговора
Уговор - 27.09.2019.

11.09.2019. до 12 часова Завршена

Јавна набавка велике вредности - Набавка рачунара - ЈНВВ 1/2019

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измењена конкурсна документација
Одговор на захтев - 7.08.2019.
Измењена конкурсна документација
Одговор на захтев - 23.08.2019.
Измењена конкурсна документација
Одговор на захтев - 27.08.2019.
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка

04.09.2019. до 13.30 часова Обустављена

Јавна набавка мале вредности - Смештај и исхрана КупаМГ - ЈНМВ 6/2019

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

31.05.2019. до 12 часова Завршена

Јавна набавка мале вредности - Аутобуски превоз и смештај - ЈНМВ 5/2019

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

16.04.2019. до 12 часова Завршена

Јавна набавка мале вредности - Аутобуски превоз и смештај - ЈНМВ 4/2019

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

1.04.2019. до 13 часова Завршена

Јавна набавка мале вредности - Aвионски превоз путника - ЈНМВ 3/2019

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

26.02.2019. до 12 часова Завршена

Јавна набавка мале вредности - Aвионски превоз путника - ЈНМВ 2/2019

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора - 14.02.2019.

12.02.2019. до 12 часова Завршена

Јавна набавка мале вредности - Друмски превоз и смештај ученика - ЈНМВ бр. 1/2019

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Позив за подношење понуде - измена
Конкурсна документација - измена
Питање и одговор - 30.01.2019.
Одлука о додели уговора - 11.02.2019. Обавештење о закљученом уговору - 25.02.2019.

07.02.2019. до 12 часова Завршена
Back to top