Навигација

Јавне набавке 2018.

ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ПРЕДМЕТ И БРОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈА РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА СТАТУС

Јавна набавка мале вредности - Авионски превоз - ЈНМВ бр. 6/2018

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора - 10.12.2018.
Обавештење о закљученом уговору - 25.12.2018.

07.12.2018. до 12.30 часова Завршена

Јавна набавка мале вредности - услуге превоза - ЈНМВ бр. 5/2018

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора -12.10.2018.
Обавештење у закљученом уговору-16.10.2018.

11.10.2018. до 12 часова Завршена

Јавна набавка мале вредности - услуге превоза - ЈНМВ бр. 4/2018

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора-1.10.2018.
Обавештење о закљученом уговору - 10.10.2018.

27.09.2018. до 12 часова Завршена

Јавна набавка добара - рачунари - ЈНВВ бр. 1/2018

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Одговор на захтев за додатним информацијама
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење документације
Одговор на захтев за додатним информацијама
Одлука о додели уговора

17.09.2018. до 10.30 часова Завршена

Јавна набавка мале вредности ЈНМВ бр. 3/2018 - Смештај и исхрана ученика

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора - 16.03.2018.
Обавештење о закљученом уговору

15.03.2018. до 12 часова Завршена

Јавна набавка мале вредности ЈНМВ бр. 2/2018 - Друмски превоз и смештај ученика на државним такмичењима

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Измена бр. 1 - Позив на понуду -19.02.
Измена бр. 1 - Конкурсна документација - 19.02.
Одлука о додели уговора - 28.02.2018.
Обавештење о закљученом уговору - 13.03.2018.

27.02.2018. до 12 часова Завршена

Јавна набавка мале вредности ЈНМВ бр. 1/2018 - Авионски превоз путника

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора - 12.02.2018.
Уговор за партију 1 - 26.02.2018.
Уговор за партију 2 - 26.02.2018.

09.02.2018. до 12 часова Завршена
Back to top